Waar gaan we voor

We bieden een iteratief ontwikkelend, self efficiënt systeem aan om de ontwikkeling van drop-out tot drop-in tot Rebel Talent te doorlopen. Middels een maatwerktraject bieden wij jou de ruimte om jezelf te leren kennen en jouw talenten te ontwikkelen.

Een leven vol leren begint bij jezelf kennen. Hoe leer jij? Wat vind je belangrijk? Hoe wil jij impact maken? Wij nemen je bij de hand voor de eerste stappen en geven je het laatste zetje als je je vleugels uitslaat.

Wij noemen onze studenten rebel talent. We geloven dat in deze maatschappij, zelfkennis, het vergaren van ‘soft’ skills en het ontwikkelen van jouw talent een act of rebellion is. En een rebelse stap waar de maatschappij om zit te springen.

Wij bundelen al dit talent om gaandeweg een educatiegame te ontwikkelen. Een systeem voor en door jongeren die anders leren. ConnEQt ziet in Nederland-innovatieland een groeiende behoefte aan talentvolle jeugd, en wij geloven dat deze onaangeroerde bron van rebels talent de toekomst kan helpen vormen. 

Lees meer over ons traject.

We offer an iteratively developing, self-efficient system to guide you through the development from drop-out to drop-in to Rebel Talent. Using a tailor-made program, we offer you the space to get to know yourself and develop your talents.

A life of learning starts with knowing yourself. How do you learn? What do you find important? How do you want to make an impact? We take you by the hand for the first steps and give you the final push when you are ready to spread your wings.

We call our students rebel talent. We believe that in this society, self-knowledge, the acquisition of “soft” skills and the development of your talent is an act or a rebellion. And a rebellious step is what society needs right now.

We assemble all this talent to gradually develop an educational game. A system for and by young people who learn differently. ConnEQt sees a growing need for talented youth in the Dutch innovation country, and we believe that this untouched source of rebellious talent can help shape the future.

Read more about our trajectory