Lokaal 5A

De problemen met talentvolle kinderen die niet mee kunnen in het reguliere onderwijs zijn al langer bekend. Sinds de Wet Passend Onderwijs in 2012 is ingevoerd, is het aantal talentvolle thuiszitters met de vrijstelling 5a alleen maar gegroeid.  

Het televisieprogramma Zembla maakte twee (een en twee) afleveringen over thuiszitters. 

De Monitor geeft aandacht aan hoogbegaafdheid.

Er zijn ook meer mensen die zien dat er veel talent verloren gaat: 

Wij willen met Lokaal 5a het probleem van de begaafde thuiszitter inzichtelijk maken. We zijn een steunpunt en expertisecentrum voor talentvolle kinderen (en hun ouders) wiens ontwikkelingsbehoeften structureel onvervuld gaan in een hopeloos verouderd onderwijssysteem.   

Voor meer achtergrondinformatie over thema’s waar we ons mee bezig houden klik hier.