Waar staan we voor

ConnEQt ontwikkelt een on- en offline onderwijssysteem waarin innovatie en talentontwikkeling centraal staan om een positieve impact op de wereld te maken.

Wij zien dat onderwijs en het bedrijfsleven elkaar uit het oog zijn verloren, wat ervoor zorgt dat een stel briljante jongeren thuis op de bank hun talent zit te verspillen. In de afgelopen jaren ontstond er zelfs een zogeheten talent gap. Wij creëren samen met onze studenten een leeromgeving die past bij de 21ste eeuw, die dient als een kweekvijver voor rebels talent.  

Wij herstellen het contact tussen onderwijs en bedrijfsleven door een nieuw ecosysteem te creëren waarin studenten, experts en professionals samen aan dezelfde maatschappelijke uitdagingen werken. 

ConnEQt develops an on- and offline education system in which innovation and talent development are central to making a positive impact on the world.

We notice that education and business are losing sight of each other, which results in brilliant young people sitting at home on the couch wasting their talent. In the recent years, a so-called Talent Gap has been created. With our students, we create a learning environment that suits the 21st century and serves as a breeding pond for rebellious talent.

We restore the relationship between education and the corporate world by creating a new ecosystem in which students, experts and professionals work together on the same societal challenges. 

Drop into the talent gap….