About us

We werken met onze hersenen en met volle overgave vanuit ons hart. Wij geloven in talent, ontwikkeling en innovatie. Iedere dag staan we op om nieuwe oplossingen te bedenken voor een betere wereld. Dat hebben we dus gemeen. Naast deze gemene deler, heeft iedereen een eigen unieke kracht. Samen zijn we ConnEQt.

Lees meer over onze Founding Rebels

We work with full dedication using our brains and heart fully. We believe in talent, development and innovation. Every day we rise to the occasion to try to find new solutions to create a better word. This is what we have in common. Besides this common denominator, everyone has their unique strength. Together we are ConnEQt.

Read more about our Founding Rebels