GRATIS LEVEL-UP! WORKSHOPS ONLINE

Het zijn rare tijden, en ze zijn misschien nog wel lastiger voor de doelgroep waar we mee werken. ConnEQt heeft haar programma voor talentvolle schoolverlaters zo veel mogelijk vertaald naar een online programma.

Vanwege de omstandigheden hebben wij besloten dit programma te delen met iedereen die belangstelling heeft en vrijblijvend mee wil doen. We willen jullie vragen om dit bericht in je netwerk te verspreiden zodat er ook gebruik van kan worden gemaakt.

Meedoen is gratis, we geven ruimte om te doneren op vrijwillige basis. Het enige wat je nodig hebt is een computer met microfoon, webcam en een betrouwbare interverbinding. Voor de meeste workshops is het handig als je pen en papier in de buurt hebt. We hopen jullie (digitale) gezichten te zien, maar meedoen met de camera uit is ook zeker toegestaan. Zorg dat wanneer je inbelt je in een rustige ruimte bent, en je audio pas aanzet wanneer je iets wil zeggen.

Klik hier voor meer informatie over het programma.

Vanaf 11 mei starten wij weer met lessen op locatie. We hebben de nodige maatregelen getroffen zodat wij met een roterend rooster van onze studenten weer aan de slag kunnen in plan B.  Het lesaanbod op dinsdag is nog wel online te volgen!

klik op de afbeelding om direct naar de zoom te gaan:

info-avond conneqt

Uw kind is slim maar loopt toch vast op school. Herkenbaar? 

Kom naar onze infoavond op 7 oktober 2020, 18:30-22:00 in Plan B, Eindhoven. U kunt zich aanmelden via info@conneqt.us!

Klik hier voor meer informatie

Thuiszitters, drop-outs, hoogbegaafden, AD(H)D'ers, onderpresteerders, hooggevoeligen en andere dwarsdenkers, verenigt u!

Logo Stichting ConnEQt

WAAR STAAN WE VOOR

ConnEQt ontwikkelt een on- en offline onderwijssysteem waarin innovatie en talentontwikkeling centraal staan om een positieve impact op de wereld te maken.

Wij zien dat onderwijs en het bedrijfsleven elkaar uit het oog zijn verloren, wat ervoor zorgt dat een stel briljante jongeren thuis op de bank hun talent zit te verspillen. In de afgelopen jaren ontstond er zelfs een zogeheten talent gap. Wij creëren samen met onze studenten een leeromgeving die past bij de 21ste eeuw, die dient als een kweekvijver voor rebels talent.  

Wij herstellen het contact tussen onderwijs en bedrijfsleven door een nieuw ecosysteem te creëren waarin studenten, experts en professionals samen aan dezelfde maatschappelijke uitdagingen werken. 

ConnEQt develops an on- and offline education system in which innovation and talent development are the foundation for making a positive impact on the world.

We notice education and business are losing sight of each other, which results in brilliant young people sitting at home on the couch wasting their talent. In the recent years a so-called Talent Gap has been created. With our students, we create a learning environment that suits the 21st century and serves as a breeding pond for rebellious talent.

We restore the relationship between education and the corporate world by creating a new ecosystem in which students, experts and professionals work together on the same societal challenges.

projecten

Level UP!
Lokaal 5A
Samenwerking manuscript met Stichting IkZie
15 Minutes of Friendship
Paper Challange Titel

Waar gaan we voor

We bieden een iteratief ontwikkelend, self efficiënt systeem aan om de ontwikkeling van drop-out tot drop-in tot Rebel Talent te doorlopen. Middels een maatwerktraject bieden wij jou de ruimte om jezelf te leren kennen en jouw talenten te ontwikkelen.

Een leven vol leren begint bij jezelf kennen. Hoe leer jij? Wat vind je belangrijk? Hoe wil jij impact maken? Wij nemen je bij de hand voor de eerste stappen en geven je het laatste zetje als je je vleugels uitslaat.

Wij noemen onze studenten rebel talent. We geloven dat in deze maatschappij, zelfkennis, het vergaren van ‘soft’ skills en het ontwikkelen van jouw talent een act of rebellion is. En een rebelse stap waar de maatschappij om zit te springen.

Wij bundelen al dit talent om gaandeweg een educatiegame te ontwikkelen. Een systeem voor en door jongeren die anders leren. ConnEQt ziet in Nederland-innovatieland een groeiende behoefte aan talentvolle jeugd, en wij geloven dat deze onaangeroerde bron van rebels talent de toekomst kan helpen vormen. 

We offer an iteratively developing, self-efficient system to guide you through the development from drop-out to drop-in to Rebel Talent. Using a tailor-made program, we offer you the space to get to know yourself and develop your talents.

A life of learning starts with knowing yourself. How do you learn? What do you find important? How do you want to make an impact? We take you by the hand for the first steps and give you the final push when you are ready to spread your wings.

We call our students rebel talent. We believe that in this society, self-knowledge, the acquisition of “soft” skills and the development of your talent is an act or a rebellion. And a rebellious step is what society needs right now.

We assemble all this talent to gradually develop an educational game. A system for and by young people who learn differently. ConnEQt sees a growing need for talented youth in the Dutch innovation country, and we believe that this untouched source of rebellious talent can help shape the future.

Contact
info@stichtingconneqt.nl

Plan B, Hurksestraat 19, 5652 AH Eindhoven