Thuiszitters, drop outs, hoogbegaafden, ad(h)d’ers, onderpresteerders, hooggevoeligen en andere dwarsdenkers, verenigt u! 

Geen Passend Onderwijs beschikbaar maar wel degelijk talentvol? Meebouwen aan de nieuwe manier van leren? Kom naar de open dag van ConnEQt en Drop into the Talent Gap!

Wij zijn op maandagen en dinsdagen geopend – kom gerust een keer binnen lopen!

Ook alle ouders, coaches of vrienden van toekomstig RebelTalent zijn zeer welkom.

Panel 1

Waar staan we voor

ConnEQt ontwikkelt een on- en offline onderwijssysteem waarin innovatie en talentontwikkeling centraal staan om een positieve impact op de wereld te maken.

Wij zien dat onderwijs en het bedrijfsleven elkaar uit het oog zijn verloren, wat ervoor zorgt dat een stel briljante jongeren thuis op de bank hun talent zit te verspillen. In de afgelopen jaren ontstond er zelfs een zogeheten talent gap. Wij creëren samen met onze studenten een leeromgeving die past bij de 21ste eeuw, die dient als een kweekvijver voor rebels talent.  

Wij herstellen het contact tussen onderwijs en bedrijfsleven door een nieuw ecosysteem te creëren waarin studenten, experts en professionals samen aan dezelfde maatschappelijke uitdagingen werken. 

ConnEQt develops an on- and offline education system in which innovation and talent development are central to making a positive impact on the world.

We notice that education and business are losing sight of each other, which results in brilliant young people sitting at home on the couch wasting their talent. In the recent years, a so-called Talent Gap has been created. With our students, we create a learning environment that suits the 21st century and serves as a breeding pond for rebellious talent.

We restore the relationship between education and the corporate world by creating a new ecosystem in which students, experts and professionals work together on the same societal challenges. 

Drop into the talent gap….

Are you interested in working with us? Let’s ConnEQt!

Panel 2

Waar gaan we voor

We bieden een iteratief ontwikkelend, self efficiënt systeem aan om de ontwikkeling van drop-out tot drop-in tot Rebel Talent te doorlopen. Middels een maatwerktraject bieden wij jou de ruimte om jezelf te leren kennen en jouw talenten te ontwikkelen.

Een leven vol leren begint bij jezelf kennen. Hoe leer jij? Wat vind je belangrijk? Hoe wil jij impact maken? Wij nemen je bij de hand voor de eerste stappen en geven je het laatste zetje als je je vleugels uitslaat.

Wij noemen onze studenten rebel talent. We geloven dat in deze maatschappij, zelfkennis, het vergaren van ‘soft’ skills en het ontwikkelen van jouw talent een act of rebellion is. En een rebelse stap waar de maatschappij om zit te springen.

Wij bundelen al dit talent om gaandeweg een educatiegame te ontwikkelen. Een systeem voor en door jongeren die anders leren. ConnEQt ziet in Nederland-innovatieland een groeiende behoefte aan talentvolle jeugd, en wij geloven dat deze onaangeroerde bron van rebels talent de toekomst kan helpen vormen. 

Lees meer over ons traject.

We offer an iteratively developing, self-efficient system to guide you through the development from drop-out to drop-in to Rebel Talent. Using a tailor-made program, we offer you the space to get to know yourself and develop your talents.

A life of learning starts with knowing yourself. How do you learn? What do you find important? How do you want to make an impact? We take you by the hand for the first steps and give you the final push when you are ready to spread your wings.

We call our students rebel talent. We believe that in this society, self-knowledge, the acquisition of “soft” skills and the development of your talent is an act or a rebellion. And a rebellious step is what society needs right now.

We assemble all this talent to gradually develop an educational game. A system for and by young people who learn differently. ConnEQt sees a growing need for talented youth in the Dutch innovation country, and we believe that this untouched source of rebellious talent can help shape the future.

Read more about our trajectory.

Panel 3

Projecten

Wie is de Mol

In dit interne project worden de mogelijkheden van het populaire televisiespel Wie is de Mol? voor het onderwijs verkend. Wie is de Mol? lijkt op het eerste gezicht een coöperatief spel: kandidaten lossen gezamenlijk puzzels op om een prijzenpot te spekken. Er is echter 1 deelnemer die in het geheim de boel saboteert: de mol. … Continue reading Wie is de Mol

15 Minutes of Friendship

15 Minutes of Friendship

15 minutes of friendship is een idee van muzikant, producer en self-help guru Jamie Catto. 15 minutes moet een platform worden waar jonge kinderen een videovriendschap kunnen gaan vormen met kinderen in andere delen van de wereld. “The reason we allow such terrible suffering, starvation and unspeakable military abuses to happen in places like Syria, … Continue reading 15 Minutes of Friendship

Level UP!

Level Up!

Bij ConnEQt werken we samen met ons RebelTalent aan het realiseren van een onderwijsgame. Het doel van deze game is het overbruggen van het talent gap. Er ligt een concept voor de basisstructuur van Level Up! klaar, en we zijn achter de schermen bezig financiering voor een digitaal prototype te realiseren. We kunnen echter nu … Continue reading Level Up!

Lokaal 5A

Lokaal 5A

De problemen met talentvolle kinderen die niet mee kunnen in het reguliere onderwijs zijn al langer bekend. Sinds de Wet Passend Onderwijs in 2012 is ingevoerd, is het aantal talentvolle thuiszitters met de vrijstelling 5a alleen maar gegroeid.   Het televisieprogramma Zembla maakte twee (een en twee) afleveringen over thuiszitters.  De Monitor geeft aandacht aan hoogbegaafdheid. Er … Continue reading Lokaal 5A

Samenwerking manuscript met Stichting IkZie

Manuscript IkZie

Stichting ConnEQt schrijft het manuscript voor een kinderboek t.b.v. de stichting IkZie. De inspiratie en thematiek voor het onderwerp van het boekje is ontstaan tijdens brainstorms met de doelgroep van de stichting IkZie. Tekstschrijver Nick van Hintum voert de opdracht uit binnen de stichting ConnEQt. Tekst en ideeën komen tot stand in samenwerking met hoogbegaafde … Continue reading Manuscript IkZie

Paper Challange Titel

Paper challenge

7/8/30 mei 2017 In samenwerking met het Ministerie voor Economische Zaken en de Vereniging Nederlandse Papierfabrieken (VNP) organiseerde ConnEQt een 48 uurs makeathon (met overnachting in kartonnen tenten in het Veemgebouw) in Eindhoven. VNP worstelde met de vraag ‘hoe kunnen we papier op een nieuwe, milieuvriendelijke manier produceren?’ Daar hebben we twee dagen lang onze … Continue reading Paper challenge

Panel 4

ConnEQt?